Máme kompletní ochranu případných rizik při podnikání… s námi se nemusíte bát.

O. K. ÚKLIDOVÁ společnost má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností podnikatele u Allianz pojišťovna, a.s.

Ani podnikatel neodhadne, co všechno se může stát nejen jeho vinnou…

I my, jakožto O. K. ÚKLIDOVÁ společnost, neseme mnohem více zodpovědnosti než běžný občan, který nepodniká. I jedna nepříjemná událost dokáže způsobit mnoho problémů. Proto jsme se rozhodli zbytečným nepříjemnostem předejít, a to pojištěním podnikatelů Allianz,     která poskytuje kompletní ochranu rizik při podnikání a pomůže nám i vám zmírnit nepříznivé dopady nečekaných událostí.

Garance převzetí odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za škody podnikatele a právních osob.

Zároveň se ve smlouvách se svými zákazníky zavazujeme nést hmotnou i právní odpovědnost za smluvně zadaný výkon činnosti svých zaměstnanců. Proti případným škodám na majetku klientů, které byly prokazatelně způsobeny nebo zaviněny našimi zaměstnanci, je společnost pojištěna u Česká pojišťovna a.s.. do výše 5 mil. Kč.

 
  
 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY            Všechna práva vyhrazena © 2009 - 2017 O. K. ÚKLIDOVÁ společnost | WWW.OKUS.CZ