O. K. ÚKLIDOVÁ společnost je na trhu úklidových služeb od roku 2009, přičemž zkušenosti v podnikání v této oblasti máme již několik let.

 

Společnost působí pouze regionálně, a to v oblasti svého sídla – v Praze. Od roku 2013 se rozšiřujeme i do okolí.

 

Provádíme úklidy nejen jednorázové, ale i pravidelné.

Úklidy domácností, kanceláří, úklidy pro SVJ i v hotelích.

To vše s garancí nejvyšší kvality, vhodně zvolených úklidových prostředků a chemie s ohledem na ekologii životního prostředí.

 

Za hlavní kritérium naší práce považujeme spokojenost zákazníka, odvíjející se od námi poskytované kvality služeb, která odpovídá evropskému standardu a flexibilitou provedení i dodržení stanovených termínů.

Důvěryhodnost naší O. K. ÚKLIDOVÉ společnosti je pro nás důležitá u všech klientů.

Veškeré služby vykonáváme s nejlepším vědomím a svědomím, dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zlepšujeme stále technologické postupy i zpracování…a to vše je řízeno platnými interními předpisy, pravidly a normami dle EU.

 

Současné pojetí BOZP usiluje o omezení všech negativních aspektů souvisejících s prací, včetně stresu, šikany, obtěžování, nerovného zacházení na pracovišti atd. (tzv. ochrana práce) s čímž se samozřejmě 100% ztotožňujeme.

 

Námi provedený profesionální úklid značně přispívá k zachování hodnoty Vašeho majetku. Protože každý člověk má rozdílné nároky na úklid a služby, není pro nás překážkou individuální přístup ke klientům a službám pro ně poskytovaných. Na této myšlence stavíme celý projekt úklidových služeb.

 

Chceme být samozřejmě svým zákazníkům nablízku a v neustálém kontaktu, protože pak můžeme plnit všechna jejich přání okamžitě, přesně a do detailu. Zároveň rádi poradíme a dopomůžeme ke vzájemné spokojenosti s ohledem na etický kodex.

 

Především z tohoto důvodu poskytujeme naše služby pouze v Praze a blízkém okolí. Naše ambice proto stavíme na úzkém kontaktu s klientem, čímž zaručíme kvalitu poskytovaných služeb a zároveň flexibilitu a uspokojení nejvyšších nároků na čistotu.

 

 

O. K. ÚKLIDOVÁ společnost usiluje o to, aby byla považována za profesionální úklidovou firmu, a k profesionalitě vede i každého svého zaměstnance.

 
  
 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY            Všechna práva vyhrazena © 2009 - 2019 O. K. ÚKLIDOVÁ společnost | WWW.OKUS.CZ